Aruba Update 06 Oktober 2017

De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest om veel mensen te kunnen ontmoeten en spreken in het ziekenhuis. Het is me opgevallen dat ik deze reis veel mensen heb gesproken die te maken hebben met kanker in hun leven. Zowel jonge als oudere mensen. En ook veel van hen in een stadium van hun ziekte waarin het niet duidelijk is of behandeling mogelijk is laat staan dat ze beter kunnen worden. Hoewel het aan de ene kant mooi is om aan deze mensen te mogen vertellen over de hoop die je in het leven mag hebben als je de Here Jezus mag kennen, is het ook soms moeilijk. Wat zeg je tegen de mensen? Hoe kan je hen bemoedigen? Hoe kan je hen uitleggen dat uiteindelijk ieder mens sterft en dat het belangrijk is jezelf klaar te maken om God te ontmoeten. Ik besef telkens weer hoe afhankelijk ik hierin ben van God dat hij mij de wijsheid hierin geeft en de vrijmoedigheid om van Hem te getuigen. Van veel ontmoetingen met mensen weet je niet wat uiteindelijk het gevolg hiervan zal zijn. Ik kan het in vertrouwen overgeven aan God dat Hij het zal doen doorwerken in de levens van mensen. Maar er zijn in de afgelopen jaren ontmoetingen geweest met mensen, waarin ik wist dat die ontmoetingen echt geleid waren door God. Ook een ontmoeting met een 63 jarige vrouw afgelopen week was zo'n ontmoeting. Ik heb aan haar heel duidelijk het evangelie kunnen uitleggen, ze stelde veel vragen en het landde in haar hart. Nadat ik voor haar gebeden had kon ik weggaan in het vertrouwen dat de Heilige Geest het werk zal voortzetten in het leven van deze vrouw, in de hoop dat ze haar leven mag toevertrouwen aan Hem en gered mag worden. Afgelopen weken mocht ik op de woensdag en donderdag avonden bijbelstudies verzorgen. Onder andere heb ik een serie bijbelstudies gehouden over het boek Ruth. Een mooie geschiedenis waarin ook heel mooi naar voren komt de liefde van de Here Jezus voor ons en dat Hij voor ons wilde sterven opdat wij in relatie met Hem mogen leven. Zoals Boaz in dit verhaal het initiatief neemt naar Ruth toe, hoe Ruth in gehoorzaamheid zich onderwerpt aan hem en hoe Boaz deze vrouw die arm was en een weduwe een toekomst gaf door met haar te trouwen en daarvoor bereid was een grote prijs te vertalen. U moet dit verhaal maar eens lezen!

Op het christelijk radiostation waar we al een aantal bijbelstudieprogramma's in het Nederlands mogen verzorgen, mag ik ook een programma verzorgen van een uur met Nederlandstalige gospelmuziek, omdat hier veel vraag naar is. Zowel op Aruba maar ook in Nederland kan ik op de computer dit maken, opnemen en versturen, zodat het uitgezonden kan worden. Dit programma zal wekelijks zijn. Ik hoop dan ook dat doormiddel van dit programma de luisteraars het evangelie mogen horen. Want dat is uiteindelijk het doel. Afgelopen week wilden we weer naar san nicolas toe gaan om ons werk onder andere onder de prostituees weer voort te zetten. De afgelopen twee reizen zijn we niet geweest, vanwege het huis van Peter en Madeleine wat helemaal opnieuw gerenoveerd moest worden en wat maanden heeft geduurd uiteindelijk. Nu het grotendeels af is wilden we weer gaan, maar helaas kon de vrouw van de kerk die altijd met ons meegaat om te vertalen niet. Voor mij betekent het dat als ik in december weer naar Aruba toe ga ik mij daar weer voor mag inzetten!!