Update Aruba 22 december 2017.

Maandag 20 december heb ik een gesprek gehad met het bestuur van radio victoria. Over dit christelijke radiostation heb ik in mijn vorige nieuwsbrieven al wat meer over verteld. Het is ook op dit radiostation waar we een aantal Nederlandstalige programma's verzorgen. Een van de bestuursleden ken ik goed. Hij heeft mij tijdens deze reis gebeld met de vraag of er een gesprek mogelijk was met mij. Nu is het zo dat degene die werkzaam was bij de radio en verantwoordelijk was voor de dagelijkse dingen heeft moeten stoppen. Nu hebben ze aan mij gevraagd of ik het zie zitten om dit over te nemen. Dit zou inhouden dat ik samen met het bestuur verantwoordelijk ben voor de inhoud van de programmering, het onderhouden van de contacten in Nederland, Amerika en Zuid-Amerika waar de verschillende programma's vandaan komen, het onderhouden van de contacten met de kerken op aruba, omdat dit radiostation volledig gedraaid kan worden door giften vanuit de kerken op aruba en het geven van nazorg aan mensen die contact opnemen naar aanleiding van het luisteren van programma's. Ik heb een gesprek gehad met het bestuur, zodat ook de andere bestuursleden mij hebben kunnen leren kennen. De volgende keer als ik op aruba ben ga ik hiermee beginnen om me meer te verdiepen in hetgeen wat het allemaal precies inhoudt. Dit om te kijken of dit ook daadwerkelijk iets voor mij is. Nu is het zo dat het evangelisatie werk in het ziekenhuis is weggevallen en ik wil kijken op welke plaatsen en hoe ik mij kan inzetten voor de verkondiging van het evangelie op aruba. Ik ben daarom benieuwd hoe dit verder zal gaan uitwerken. Maar uiteindelijk blijft het altijd het doel om dienstbaar te zijn en de weg te gaan die God mij leidt.

Zondag avond 17 december is er vanuit de gemeente een kinderkerstfeest georganiseerd. De kinderen van de zondagsschool hebben een toneelstuk opgevoerd. Dit vond plaats op het plein van de kerk. Er was veel er aan gedaan om dit bekend te maken aan de mensen, waaronder ook veel op de media. Radio en lokaal televisie station. Er waren heel wat mensen van buiten de kerk naar toe gekomen die zo het evangelie mochten horen. Hopen dat nu deze mensen de gemeente hebben leren kennen ook een keer tijdens een zondagse dienst zullen komen.