…predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht…

 …Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle… (2Timotheüs 4:2 en 5)

Mijn naam is Marcel Butijn en werk sinds dit jaar ook voor Wereld Evangelisatie Nederland. In augustus 1984 ben ik geboren en sindsdien woon ik bijna 

Evangelist Marcel Butijnmijn hele leven in Krabbendijke. Nadat ik een jaar op bijbelschool ‘de Wittenberg’ in Zeist heb gezeten begon ik bij stichting Naar House te werken. In deze zelfde periode heb ik Peter en Madeleine Hazenoot en ook Jorim Rietdijk leren kennen. In totaal heb ik drie en een half jaar voor Naar House gewerkt.

Na een periode bij Naar House ben ik tijdelijk weer fulltime in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Naast deze fulltime baan ging ik in mijn vrije tijd geregeld de straat op om te evangeliseren. Soms was dit bij Naar House, een andere keer ging ik naar Tongeren (België). Hier heeft onze gemeente uit Krabbendijke contact met de ‘Stem van de goede Herder’; een plaatselijke gemeente in Tongeren.

Naast dit evangelisatiewerk dichtbij huis ben ik o.a. mee geweest naar: Cuba waarbij we Bijbels en Bijbels materiaal hebben kunnen schenken aan de plaatselijke kerken daar, Aruba waar ik Peter en Jorim ondersteun en ook Israël waar we het Evangelie brengen aan de Joods/Israëlische bevolking. Hierover straks meer.

Sinds februari 2017 werk ik parttime bij een bedrijf dat handelt in grondverzetmachines op Krabbendijke. Parttime wil zeggen: drie dagen per week waarnaast ik de andere twee dagen werk als evangelist. Dit ‘werk als evangelist’ doe ik o.a. via mijn plaatselijke gemeente waar ik deel van uitmaak: de Hervormde Kerk in Krabbendijke en ook Stichting Naar House. Daarnaast wil ik niet alleen geestelijk maar ook praktisch mijn medemens ondersteunen. Hiervoor ben ik werkzaam bij een hulpplatform van vier plaatselijke kerken in Krabbendijke in samenwerking met de NPV Zorg voor het leven en de burgerlijke gemeente Reimerswaal. De doelstelling van dit hulpplatform is mensen te helpen die geen helper hebben. Mensen die geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk van familie, vrienden en bekenden voor zaken die ze (tijdelijk) zelf niet kunnen.

Evangelisatie in IsraelZoals ik al schreef, ook Israël is een van de landen waar de Heer me geleid heeft om daar het Evangelie te verkondigen. Meestal gaan we tijdens een van de Israëlische feestdagen zoals bijvoorbeeld Pesach, Sjavoeot (wekenfeest) en Soekot (Loofhuttenfeest). Rond deze dagen komen vele Joden uit de hele wereld om daar, zoals in de Bijbel opgeroepen wordt, een van deze feesten te vieren. Vaak ervaren we veel openheid om met onze Joodse broeders en zusters over de Messias Yeshua (Jezus) te spreken.

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. (Romeinen 1:16)

Tweets

peterhazenoot Geloof is als een tandenborstel: iedereen zou er een moeten hebben en regelmatig gebruiken, maar het is niet veiligā€¦ https://t.co/UPvvlZF1qg
peterhazenoot Als gelovigen hebben we geen geest van lafhartigheid gekregen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Een opstekeā€¦ https://t.co/e5UHoL5Z72