Shirley Dirksen

Bekendmaking

Het is met diepe pijn in ons hart, en veel verdriet om haar los te moeten laten, dat wij u meedelen dat Shirley Dirksen op de leeftijd van 59 jaar op vrijdag 4 december 2015 j.l. is ontslapen in haar Heer en Heiland.

Shirley was niet alleen de "arubaanse" spil in het werk van evangelieverkondiging op Aruba voor stichting Wereld Evangelisatie Nederland, maar is ook één van de peilers in haar gemeente geweest onder de herderlijke zorg van mijn geliefde vriend en broeder Adriaan Berg.

Zij was familie van ons als gezin, en als medewerkers van Stichting Wereld Evangelisatie Nederland. Een oma voor Jedidja en Jesse, een vriendin voor Madeleine, een moeder voor de vrouwen die in San Nicolas als prostituee werkten. Haar liefdevolle betrokkenheid bij het dagelijkse leven van deze vrouwen, maakte haar tot een onmisbare schakel in het werk van San Nicolas.

Als zuster in bijvoorbeeld de gemeente straalde zij altijd weer de vreugde van de Heere uit.

Ze had een onuitblusbare bereidwilligheid om te bidden in de vroege morgen, te werken overdag en te strijden in evangelisatiewerk in de avond en de nacht.

De ontelbare keren dat wij tot diep in de nacht mochten blijven om het Woord van God uit te leggen aan vrouwen in nood, waarna zij de volgende morgen weer vroeg present moest zijn op het werk, zijn een dierbare herinnering aan het blijmoedige gehoor aan haar roeping.

Altijd weer wist zij de verhalen tot in de puntjes uit te leggen en voor de geest te brengen, zelfs als wij die grotendeels waren vergeten.

Shirley Dirksen

Alle jaren dat we samen mochten dienen, vertelde zij me van haar grote gebed; dat op een dag ik op Aruba zou wonen, en we samen rond zouden gaan om te prediken, te evangeliseren en te dienen. Ik weet nog de vreugde op de dag dat ik haar mededeelde dat ik zou komen wonen op Aruba. De blijdschap dat ik bevestigd werd als predikant. Haar verdriet en teleurstelling dat zij niet in die bijzondere dienst aanwezig kon zijn. Haar steeds opnieuw verontschuldigende houding toen wij de laatste reis, vol liefde en met grote bereidwilligheid dagelijks met haar naar het ziekenhuis gingen en vochten voor een goede behandeling. De keren dat zij zich verontschuldigde voor de last die zij ons bezorgde zijn te veel. Maar de dankbaarheid die ze uits
traalde, en de liefde die zij ons toonde was meer dan een grote beloning.

Shirley kon soms scherp zijn, maar alleen als zij wist dat de zaak van de Heer schade gebracht zou worden, nooit voor zichzelf, of om een bepaald gevoel.

Zij beet zich vast in pastorale zorg via de computer en de telefoon aan talloze jonge vrouwen die we tot Christus hebben mogen leiden in San Nicolas.

Niet alleen haar familie en haar collega's of "Iglesia Piedra Plat, en "Stichting Wereld Evangelisatie Nederland" zullen haar missen. Zij is een gemis voor de dienst van het evangelie.

In de wetenschap dat wij haar zullen weerzien in de Heerlijkheid en glorie van onze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus, verblijden wij ons dat zij voor ons uit is gegaan, en is " bevorderd tot Heerlijkheid" Dankbaarheid aan God de Vader en aan Shirley Dirksen voor het geschenk dat zij voor ons was, overheerst in ons hart.

Wij wensen de nabije familie en haar vrienden Gods onmisbare troost en zegen toe en bidden dat haar arbeid niet te vergeefs is geweest in de Heere.

Hecht in de Heere Jezus verbonden

Peter Hazenoot (Evangelist en voorzitter van stichting WEN)

Madeleine Hazenoot- Penders (medewerker stichting WEN)    

Jorim Rietdijk (Evangelist en bestuurslid stichting WEN)

Johan-Krijn Klaassen (Bestuurslid stichting WEN)