Evangelisatie in Nederland

Evangeliseren in Nederland?? Is dat nodig dan zult u denken, Nederland is toch een christelijk land!! Evangelisatie is toch een noodzaak wat gebeurt voor mensen in het buitenland??

Nederland was een christelijk land. Nederland is in de afgelopen jaren meer en meer een zendingsland geworden en wel om drie redenen.

  1. Nederland is een multicultureel land; er wonen mensen uit landen van over de gehele wereld met hun eigen godsdienst. Deze mensen kennen niet of nauwelijks de bijbel en de boodschap van het evangelie.
  2. Jongeren in dit land weten nauwelijks meer wie Jezus is, wat de bijbel zegt en wat de werkelijke betekenis is van onze christelijke feestdagen.
  3. Nederland is een welvarend land. Veel mensen houden zich bezig met carriere, materialisme, genieten enz. Hierin is geen plaats voor God.

Er is een nood in dit land, geestelijke nood. Door er op uit te gaan willen we de mensen bereiken met de boodschap van het evangelie. Een boodschap van bekering van zonden, vergeving van zonden door het offer van Jezus Christus en het ontvangen van eeuwig leven voor wie gelooft en vertrouwt op Hem.

Aan de andere kant ligt er ook een grote uitdaging voor ons. In het verleden gingen zendelingen uit naar gebieden om het evangelie te brengen. Ze gaven daar hun hele leven voor op. Nu wonen deze mensen onder ons. We mogen zending bedrijven in ons eigen land!!!

Jezus Christus is de enige hoop voor dit land. Hij wil ons gebruiken om Zijn naam bekend te maken aan de mensen.

Doet u mee???

In de maand februari gaan we mee met de volgende evangelisatie acties in het land. Deze acties worden georganiseerd door Stichting Naar House. Hieronder vindt u de data, plaats en tijd waar de evangelisatie acties zullen plaatsvinden.

Februari 2020

 Woe   5    februari  Woerden 10.00 - 16.00

 Woe  12   februari  Gorinchem  10.00 -16-00

 Woe  19   februari  Etten Leur  10.00 - 16.00

 Woe 26   februari  Nieuwegein 10.00 - 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een evangelisatie actie