Projecten

Hier vindt u informatie over de verschillende projecten van WEN.

We willen de frequentie van (straat)evangelisatieacties in Nederland vanaf volgend jaar verhogen en verder uitwerken. Binnenkort ook hierover meer informatie op onze site.

Gedurende de maanden dat we in Nederland zijn nemen we deel aan straatevangelisatie-acties en evangelisatiecampagnes in het land. Op deze site kunt u vinden waar en wanneer de evangelisatieacties plaatsvinden.

We informeren u graag over ons project op Aruba waar we nu sinds een aantal jaren werkzaam zijn.

We houden u graag op de hoogte!